VVW-Toervaarders, gooi die trossen los!                           

Dat is de bedoeling... Daarvoor dienen boten toch!?
Na de winter organiseren de meeste clubs een lentevaart en dit onder andere om de boot te checken alvorens het nieuwe vaarseizoen te beginnen.

De Toervaartreünie is één van de eerste stimulansen om de thuishaven te verlaten voor meerdere dagen en andere en/of bekende gezichten op te zoeken.


De 42e editie van de Toervaartreünie vond plaats te Bree van 6 tot 11 mei 2024.

Veel plezier met het bekijken van het filmverslag!


Toervaartreünie 2024 in Bree

De toertochten zijn een aanzet om nieuwe vaargebieden te ontdekken en toch niet alleen te varen op bekende wateren. En de tochten gaan weer over de grenzen heen, met onder andere Polen in het vizier. Ook op deze vaarten ontmoeten we nieuwe mensen die voor het eerst een groep vervoegen en daar hebben ze achteraf geen spijt van.

Vaarlussen kunnen vanuit de clubs gemakkelijk georganiseerd worden. Vlaanderen heeft door het dichte waternet heel wat te bieden, mede door de onvergetelijke bezoeken aan nog ongekende steden en streken. Daarnaast blijft het grensoverschrijdend watertoerisme ook uiterst boeiend en de moeite waard. Met het ankerproject trachten we ook Wallonië, Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland te promoten door er nieuwe havens aan te bieden aan heel democratische ligprijzen. Varen is de boodschap! Zorg dat uw lidkaart in orde is en dat uw club participeert als ankerhaven. Dan rest nog enkel de VVW-wimpel te hijsen en varen maar!