Recreatieve brevetten

Welke duikopleiding past bij jou? Heb je nog geen duikervaring of heb je al een basis en wil je je verder bekwamen? Het kan bij VVW Discipline Duiken!

Profiel van de recreatieve duiker


Duiker 1*

Het brevet Duiker 1-ster is een “Initiatiebrevet” dat op korte termijn kan behaald worden en dient om enerzijds, de beginnende duiker te motiveren om zich te bekwamen in de duiksport en anderzijds, om hem/haar de nodige praktische en theoretische kennis en ervaring te bezorgen om, met een ervaren duiker, een veilige duik te kunnen uit­voeren.
De opleiding bestaat er vooral in dat de duiker het gebruik van het eigen materieel eigen maakt. Tijdens de eerste duiken wordt hij/zij door een instructeur begeleid.

Duiker 2*

Het brevet Duiker 2-ster is een “Vervolmakingsbrevet”.
Het brevet Duiker 2-ster geeft de duiker een beperkte zelfstandigheid.
Nadat de Duiker 2-ster de nodige ervaring heeft opgedaan kan hij/zij, weliswaar rekening houdend met bepaalde beperkingen, zelfstandig duiken met een andere Duiker 2-ster.
Hij/zij mag een duik leiden, indien hij/zij de leeftijd van 18 jaar bezit.

Duiker 3*

De Duiker 3-ster is een duiker met “volledige zelfstandigheid“, met slechts bepaalde reglementaire en wettelijke beperkingen.
De Duiker 3-ster is zeer goed op de hoogte van de hedendaagse decompressie modellen en gebruikte computers.
De Duiker 3-ster dient in staat te zijn om bepaalde duiken te organiseren met duikgroepen van eenzelfde niveau, of met één duikgroep van een verschillend niveau.
Hij wordt opgeleid als tot uiteindelijke Duikleider en kan de Instructeur bijstaan tijdens de opleiding van alle elementaire brevetten.
De Duiker 3-ster kan opteren zich te specialiseren in het begeleiden van beginnende duikers door Instructeur te worden, zich richten tot alle takken van het technische duiken en/of alle andere speciale opleidingen voor duikers die er op de markt zijn.

Duiker 4*

Het brevet Duiker 4-ster is het hoogste technisch brevet met optimale kennis en technische duikvaardigheden.
De Duiker 4-ster moet in staat zijn om:

  • Zelfstandig te duiken en dit in alle wateren ter wereld,
  • Niet-gebrevetteerde duikers, beginnende en/of onervaren duikers te begeleiden,
  • Groepen, zowel homogene als heterogene, van meer dan drie duikers te begeleiden,
  • Duiken te organiseren met verschillende duikgroepen, deze te superviseren en hierbij zijn/haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen over duikplanning, duikplaats, veiligheid en animatie.
    Hij/zij moet onder verantwoordelijkheid van een Instructeur, bepaalde taken van deze laatste kunnen overnemen.