Wat is Nitrox?

De eerste ademteug die we namen toen we op de wereld kwamen, was Nitrox. De eerste duik met ‘perslucht’ die we maakten tijdens onze Duiker 1* opleiding was nitrox.

Nitrox is een ademgas dat eveneens als onze omgevingslucht bestaat uit stikstof en zuurstof, maar waarbij het zuurstofgehalte hoger is dan de lucht die we normaal inademen. In het technisch duiken gebruikt men de benaming  enriched air nitrox, afgekort EANx. Het gebruik ervan  heeft een aantal voordelen ten opzichte van het duiken met perslucht. 

Op veel duiklocaties wil je soms langer en toch veilig duiken wegens de pracht van de duikstek of voor fotografie. Met deze opleiding ben je instaat om je bodemtijd te verlengen, herhalingsduiken uit te voeren binnen de nul-tijden en het vermijden van onverdiende decompressie ongevallen.

Langer en/of veiliger duiken

Een basis nitrox specialty is een must voor de recreatieve duiker die samen als opleiding kan gevolgd worden in het cursus onderricht naar het eerste elementair brevet sportduiken.

 • Met de opleiding Basis Nitrox-Duiker kan je starten in samenloop met je cursus elementair brevet Duiker 1*.
 • Bij aanvang vraag je uw specialty Instructeur of hij/zij je de theorie en evaluatie mee wil integreren in je opleiding.
 • Na je evaluatie als Duiker 1* kan je twee praktische duiken uitvoeren met een EANx mengsel tussen 21% O2 en 40% O2 en bij je homologatie van Duiker 1*  kan dan gelijktijdig je brevet basis nitrox geregistreerd worden.

Doelstellingen

Na het afleggen van deze specialisatie bezit de kandidaat volgende vaardigheden en kennis:

 • De cursist kent de beperkingen van het duiken met Nitrox.
 • De cursist weet wat 'zuurstofschoon' , oxygen clean is.
 • De cursist weet wat de benaming 'zuurstofbestendig' oxygen compatible inhoudt t.o.v. zijn uitrusting.
 • De cursist kent de voordelen van het duiken met Nitrox.
 • De cursist kan zelfstandig een analyse doen van het ademgas.
 • De cursist kan een duik plannen met het door de cursist gekozen basis Nitrox mengsel.

Bevoegdheden

 • Een duiker vanaf niveau D1* met specialty Basis Nitrox mag met alle nitroxmengsels tussen 21% O2 en 40% O2 duiken.
 • Duiken uitvoeren met een gasmengsel meer dan 40% O2  zijn niet toegelaten.
 • De dieptekwalificatie van elk brevetniveau dient te worden gerespecteerd en mag niet overschreden worden.
 • Elk brevetniveau met basis nitrox kan het nitroxmengsel bepalen met zijn nitroxcomputer en dient zich hieraan te houden..
 • Het uitvoeren van decompressieduiken zijn enkel toegelaten indien de duiker in het bezit is van de specialty decompressie.
 • Elk niveau moet in staat zijn de duikplanning van zijn nitroxcomputer te volgen rekening houdend met zijn veiligheid en behaalde dieptekwalificatie.
 • Het deelnemen in of leiden van een duikploeg bestaande uit nitrox- en persluchtduikers is toegestaan, indien de nitroxvullingen tussen de 21% en 40% begrepen zijn. In dit geval zullen de nul-tijden en dieptekwalificaties worden aangehouden van de persluchtduikers en worden deco-duiken niet toegestaan.