Profiel Duiker 2*

 • Het brevet Duiker 2-ster is een “Vervolmakingsbrevet”.
 • Het brevet Duiker 2-ster geeft de duiker een beperkte zelfstandigheid.
 • Nadat de Duiker 2-ster de nodige ervaring heeft opgedaan kan hij/zij, weliswaar rekening houdend met bepaalde beperkingen, zelfstandig duiken met een andere Duiker 2-ster.
 • Hij/zij mag een duik leiden, indien hij/zij de leeftijd van 18 jaar bezit.

 

Doelstellingen Duiker 2-ster

Het doel van de opleiding Duiker 2-ster bestaat uit de volgende onderdelen en stadia:

 • Perfectioneren van de technieken:
 • Perfectioneren van de basistechnieken.
 • Verhoging van de autonome beweeglijkheid.
 • Aanpassing aan de verschillende duiksituaties.
 • Autonoom duiken op een gemiddelde diepte:
 • Uitvoeren van een duik op gemiddelde diepte met andere duikers en onder begeleiding van een “duikverantwoordelijke”.
 • Verzekeren van zijn/haar eigen veiligheid en zijn/haar mede-duiker kunnen helpen.
 • De beginselen van “een duik leiden”:
 • Het onder de knie krijgen van het kompaslezen, nachtduiken, getijdewater.
 • Het berekenen van het luchtverbruik
 • Het dieper duiken en de hieraan verbonden gevaren.
 • Een duik kunnen leiden met een duiker van hetzelfde niveau met vooraf vastgestelde beperkingen.

 

Deelnemingsvoorwaarden Duiker 2-ster

 1. Minstens 16 jaar oud zijn, of 16 jaar worden bij de homologatie.
 2. Het brevet Duiker 1-ster bezitten.
 3. Vooraleer een Duiker 1-ster aan de openwaterproeven Duiker
  2-ster kan beginnen moet hij/zij, na homologatie van het brevet Duiker 1-ster;

    10 openwaterduiken gemaakt hebben en een diepte-kwalificatie van –20m bezitten.

 1. Een geldig medisch getuigschrift hebben.
 2. Lid zijn van een duikschool/duikclub Discipline Duiken van VVW.

 

Nota: Een Duiker 2-ster die een duik wil leiden, moet de leeftijd van 18 jaar hebben. Dit in verband met de wettelijke bepalingen aangaande aansprakelijkheid.

 

Bevoegdheden van de Duiker 2-ster

 

Een Duiker 2-ster mag duiken met een gelijk gebrevetteerde duiker onder bepaalde voorwaarden:

 

 • Maximumduikdiepte is -20m of de kleinste dieptekwalificatie.
 • De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan.
 • De duikleider moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
 • Een Duiker 2-ster mag enkel binnen de veiligheidscurve duiken.
 • Een Duiker 2-ster mag onder begeleiding van een Instructeur, en in functie van de

              opleiding, dieper duiken dan zijn/haar diepte-kwalificatie.

 • Een Duiker 2-ster mag met een Duiker 3-ster naar -30m duiken, weliswaar rekening

              houdend met de kleinste dieptekwalificatie.

 • De duikleider moet bovendien ook bekend zijn met de duikplaats.
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten; penetratie van wrakken, grotduiken.
 • De duikomstandigheden gelijk of lichter dan tijdens zijn opleiding.
 • Verplichte decostops zijn niet toegelaten!

Dieptekwalificatie van de Duiker 2-ster

 • Een Duiker 2-ster heeft na het behalen van dit brevet een maximale dieptekwalificatie van –30m.
 • Het uitbreiden van de duikdiepte tot –30m gebeurt in stappen van 5 meter, onder begeleiding van een Instructeur, mits het afleggen van de kwalificatieoefeningen op de nieuwe duikdiepte.