Profiel Duiker 1*

Het brevet Duiker 1-ster is een “Initiatiebrevet” dat op korte termijn kan behaald worden en dient om enerzijds, de beginnende duiker te motiveren om zich te bekwamen in de duiksport en anderzijds, om hem/haar de nodige praktische en theoretische kennis en ervaring te bezorgen om, met een ervaren duiker, een veilige duik te kunnen uit­voeren.

De opleiding bestaat er vooral in dat de duiker het gebruik van het eigen materieel eigen maakt. Tijdens de eerste duiken wordt hij/zij door een instructeur begeleid.

 

Toelatingsvoorwaarden & Opleiding

 • Lid zijn van een duikschool/duikclub Discipline Duiken van VVW.
 • Een geldige medische keuring  hebben.
 • Minimaal 14 jaar zijn, met schriftelijke toestemming van ouders of wettelijke voogd.
 • Een afstand van 200m kunnen zwemmen.
                           

Deze opleiding is ingedeeld in:

 • Theorie 
 • Praktijksessies in zwembad 
 • Praktijksessies Open Water 

De kandidaat dient met vorderingskaart een aantal “vaardigheden” onder de knie te hebben.
Het aantal zwembad- en Open Water sessies is gebaseerd op de leerling die tijdens deze sessies de aangeleerde vaardigheden beheerst. Indien dit niet het geval is, kan de Instructeur zoveel extra lessen inlassen als nodig. De opleiding verloopt steeds volgens de kunde en conditie van de cursist.

Bevoegdheden van de Duiker 1-ster

 • Een Duiker 1-ster mag slechts duiken onder begeleiding van een er­varen duiker, minstens een Duiker 3-ster.
 • Zijn/haar duikdiepte is beperkt tot de maximale dieptekwalificatie.
 • Een Duiker 1-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve.
 • De uiteindelijk maximaal toegelaten duikdiepte van een Duiker 1-ster is –20m.
 • Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te bereiken is niet toegelaten. 
 • Getijdenwaterduiken tijdens de opleidingsfase enkel onder begeleiding van een I2.
 • Na homologatie D1 enkel getijdenwaterduiken onder begeleiding van een ervaren D3 of hoger in het kader van ervaringsopbouw en een verdere opleiding naar KD2.
 • De duikomstandigheden moeten gelijk of lichter zijn dan tijdens de duikopleiding.
 • Nachtduiken zijn toegelaten na homologatie onder begeleiding van een ervaren D3 of hoger in het kader van ervaringsopbouw en een verdere opleiding naar KD2.
 • Niet toegelaten: het binnendringen van wrakken, grotduiken en ijsduiken.

In functie van een opvolgende duikopleiding mag een Duiker 1-ster, onder begeleiding van een Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie enkel in het kader van opleiding.

 

Dieptekwalificatie van de Duiker 1-ster (na homologatie)

 • Na het behalen van het brevet Duiker 1-ster is deze slechts be­voegd om, onder begeleiding van een ervaren duiker (minstens Duiker 3-ster), te duiken tot een diepte van maximaal –15m.
 • Het uitbreiden van de duikdiepte gebeurt in een stap van -5m onder begeleiding van een Instructeur I2, mits het afleggen van de kwalificatieoefeningen op de nieuwe duikdiepte van -20m en enkel vanaf de leeftijd van 16 jaar (om medische redenen).

Voor de Duiker 1-ster bedraagt de maximaal haalbare diepte-kwalificatie –20m.