VVW-Recrea vzw

Dé federatie van de recreatieve watersporter

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Secretariaat VVW-Recrea gesloten tijdens de kerstvakantie

Het VVW-Recrea secretariaat is gesloten tijdens de ganse kerstvakantie, van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015.

Vanaf maandag 5 januari 2015 is het secretariaat weer open tijdens de kantooruren en zijn de medewerkers opnieuw bereikbaar.

Alvast een erg fijne kerstperiode en een prettig eindejaar.

 

Team VVW-Recrea

 

HULPLIJN 1712 REIKT DE HAND NAAR SLACHTOFFERS HISTORISCH MISBRUIK

Op 17 november is de 1712 campagne van start gegaan in het kader van de aanpak van “historisch” misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

De bespreking van onderzoeksrapporten terzake in het Vlaams Parlement resulteerde in een resolutie met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering om slachtoffers te erkennen en te ondersteunen.In uitvoering van deze resolutie werd in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn volgend aanbod ontwikkeld om tegemoet te komen aan de individuele noden van slachtoffers:

- de oprichting van de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor Slachtoffers van Historisch misbruik (die op 1 december 2014 opstart) en 

- de organisatie van lotgenotencontacten in elke provincie (vanaf 1 december 2014).

Dit aanbod focust zich op feiten die zich voor 1990 afspeelden.

Voor alle informatie: www.1712.be

Laatst aangepast op dinsdag 18 november 2014 13:38
 

Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs

Sporten is gezond. Intensief sporten vergt echter veel van je lichaam, met af en toe letsels tot gevolg. Soms gaat het grondig mis. Jaarlijks krijgen tientallen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten.
Als dat gebeurt, is het belangrijk om er snel bij te zijn. Met elke minuut die verstrijkt voordat er gestart wordt met de reanimatie, daalt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Voor een sportclub is het letterlijk van levensbelang dat ploegmaten, trainers en scheidsrechters weten hoe ze moeten reanimeren. Wachten op professionele hulp duurt in zo’n omstandigheden immers te lang.

Daarom lanceren Rode Kruis-Vlaanderen en minister van Sport Philippe Muyters het project “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”. Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding reanimeren en defibrilleren aan. Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de inschrijvingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro voor de hele opleiding. Voor dit bedrag kunnen telkens 15 clubleden opgeleid worden om snel en efficiënt op te treden wanneer het nodig is. Sportclubs die deelnemen aan de opleiding, krijgen een label “Deze sportclub leerde reanimeren en defibrilleren met Rode Kruis-Vlaanderen”.

Dit project, dat aansluit bij het Actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid, wil sportclubs die al werken rond gezond sporten aanmoedigen om te blijven investeren in opleiding en materiaal voor een veilige sportomgeving. Daarom wordt er een selectie gemaakt aan de hand van een vragenlijst die peilt naar de verschillende aspecten van een veilige sportcontext binnen de club. Nadat je deze lijst hebt ingevuld, kom je te weten of jouw sportclub in aanmerking komt voor de opleiding “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”. Is dat niet het geval, dan kan je uiteraard terecht bij Rode Kruis-Vlaanderen voor eerstehulp-opleidingen buiten het kader van dit project. Hoe sneller de sportclub inschrijft, hoe meer kans ze maakt om geselecteerd te worden.
Meer weten of inschrijven? Surf naar http://www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Opleidingen/readefisport/

 

Bootcontroles

Het beheer van onze waterwegen stuurt zijn controleurs uit, zo meldt ons één van onze clubs.
Vaarvignet, immatriculatieplaat, bootnamen… en de bevestiging ervan op de boot worden grondig nagekeken.
Tal van booteigenaars kregen al een verwittiging. Bij een volgende controle zwaaien de boetes.
Alle info over de verplichte bootuitrusting op www.mobilit.belgium.be
Men zegge het voort!

Laatst aangepast op vrijdag 15 augustus 2014 09:02
 

Brochure Watersportkampen

 
Laatst aangepast op donderdag 13 februari 2014 13:29
 


Pagina 1 van 4
vvw_schaduw.gif

Inlog formulier

Alleen bestemd voor clubbestuurders.


Als clubbestuurder kan je een account aanvragen per mail: klik hier.
Artikelen bekeken hits : 698934