DROOGTEMAATREGELEN ACTUEEL

ACTUELE MAATREGELEN BEVAARBARE WATERWEGEN

In heel Vlaanderen nemen we preventieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water en het toegankelijk te houden voor iedereen. Deze zijn het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer.  Door het gegroepeerd schutten moet de pleziervaart op sommige plaatsen even wachten, maar we beperken de wachttijden tot een minimum.

Naast deze preventieve ingrepen zijn momenteel onderstaande effectieve maatregelen van kracht op de bevaarbare waterwegen als gevolg van de droogte. Dit overzicht wordt continu geactualiseerd.
Bijkomende informatie: bij een diepgangbeperking kan een schip minder diep in het water liggen, omdat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk. Schippers moeten hiermee rekening houden.

Lees verder op: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/droogtemaatregelen-actueel

 

Laatst aangepast: 18/08/2022 12:13:58